Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠΑ – ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ » προϋπολογισμού 900.000,00 € (με Φ.Π.Α).