Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ “ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ”,