Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του N. 3584/2007