Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)