Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥ: «Σύνδεση δομής Κατσικά με τον παραλίμνιο πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο»

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 21 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 03:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «Σύνδεση δομής Κατσικά με τον παραλίμνιο πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (συστημικός αριθμός: 196404)

 

2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ΔΙΑΚ_2023123ΑΟΕ_616ΒΩΕΩ-ΥΓΩ 2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ΕΟΠ 2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ΕΣΥ 2023307324007_ΠΟΔΗΛΚΑΤΣ_ΠΡΟΚ_23PROC012294064_ΨΘΞΚΩΕΩ-ΡΥΧ 2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ΤΕ 2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_2023266ΑΥΥ_23840_68Λ6ΩΕΩ-ΩΕΤ_23REQ012293599 2023307324007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ESPD 2023307324007_ΠΟΔΗΛΚΑΤΣ_ΔΙΑΚ_23PROC012293988 2023307323007_ΠΟΔΗΛ-ΚΑΤΣ_ΓΕΝ-ΟΡΙΖ