Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την « Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων Αστικών συγκοινωνιών»