Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την « Κοπή αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους στις άκρες των δρόμων κ.λπ.».