Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την « Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Ιωαννιτών»

ΠΡΟΚHΡYΞΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την « Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των

παιδικών χαρών του Δήμου Ιωαννιτών»ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΜΕ ΑΔΑ 6Ι8ΦΩΕΩ-ΦΟΔ espd-request-v2 2019-OJS107-260764-el δημοσίευση Ε.Ε.