Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«Προμήθεια Εξοπλισμού Νηπιαγωγείου στη θέση “Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιία”», συνολικού προϋπολογισμού 169.105,00 € με το Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών