Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (MIS 5053879-2) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ¨ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ¨ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»