Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών για το Πακέτο Εργασίας WP4: Knowledge and space networking του έργου “Innovation Pathways for Urban development” με ακρωνύμιο “PIT STOP”