Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών