Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών και των Νομικών προσώπων 2020 – 2022