Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου