Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων αστικών συγκοινωνιών του Δ. Ιωαννιτών