Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού » (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)