Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προμήθεια φορητών υπολογιστών (laptop)-(κάλυψη αναγκών covid-19)