Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (μπασκέτες, ταμπλό κ.λ.π.) ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ »