Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»)»