Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (MIS 5053879-2) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ¨ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ¨ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»