Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ