Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προς δημοπράτηση τέσσερα ακόμη έργα του Δήμου

Στο στάδιο της δημοπράτησης περνούν τέσσερα ακόμη έργα του Δήμου Ιωαννιτών μετά τις αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή κατά την τελευταία της συνεδρίαση.

Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα, αναβαθμίζουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών και επιλύουν σημαντικά προβλήματα.

Όπως τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Αρλέτος το τεχνικό πρόγραμμα που είχε κατατεθεί και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο υλοποιείται βήμα- βήμα. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που προκλήθηκαν από την πανδημία το ποσοστό υλοποίησης θα είναι εξαιρετικά υψηλό, το υψηλότερο των τελευταίων ετών και θα αποτελέσει την βάση για την δρομολόγηση νέων έργων την επόμενη χρονιά.

Τα νέα έργα

Η Οικονομική Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε την δημοπράτηση των ακόλουθων έργων:

  • Αναβάθμιση υποδομών στην περιοχή του Κάστρου, με προϋπολογισμό 200 χιλιάδες ευρώ. Το έργο θα γίνει στον κοινόχρηστο χώρο της Κεντρικής Πύλης του Κάστρου και παράπλευρα της οδού Θωμά Παλαιολόγου. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ανάδειξη του παλιού γκαλντεριμιού, την κατασκευή νέου, την επισκευή των υφιστάμενων λιθοδομών, την φύτευση, ενώ θα τοποθετηθούν παγκάκια, φωτιστικά σώματα για την ανάδειξη τμήματος του Κάστρου και του χώρου ανάπλασης.

Διανοίξεις οδών στο Δήμο Ιωαννιτών, με προϋπολογισμό 400 χιλιάδες ευρώ. Το έργο θα εκτελεστεί στις περιοχές Καλλιθέας και Αγίων Αποστόλων- Μακρυγιάννη και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ανακατασκευή και τη βελτίωση του οδικού δικτύου με κύριο αντικείμενο την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Επιπλέον, όπου είναι απαραίτητο, θα ανακατασκευαστούν τα φθαρμένα ρείθρα και κράσπεδα όπως επίσης και τα πεζοδρόμια.

Αναπλάσεις- αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων Μπιζανίου με προυπολογισμό 400 χιλιάδες ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ανακατασκευή και βελτίωση οδών στην Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου και συγκεκριμένα στην Δημοτική Κοινότητα Πεδινής και τις Τοπικές Κοινότητες Μπιζανίου και Κολονιατίου με κύριο αντικείμενο την κατασκευή και διάνοιξη δρόμων και την βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου.

Τεχνικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου, με προϋπολογισμό 400 χιλιάδες ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση βατότητας υφιστάμενων οδών του Δημοτικού οδικού δικτύου που βρίσκονται εντός και εκτός ορίων οικισμών αλλά εντός των ορίων διανομής των Δημοτικών κοινοτήτων Κόντσικας,  Ασβεστοχωρίου, Κοσμηράς, Αμπελιάς και Μανωλιάσσας.

Σημειώνεται πως με την δημοπράτηση των δύο παραπάνω έργων ολοκληρώνεται το σύνολο των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα για την Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου.