Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προς δημοπράτηση το νηπιαγωγείο στους πρώην στρατιωτικούς φούρνους

Το δρόμο της δημοπράτησης παίρνει η κατασκευή νέου νηπιαγωγείου στο Δήμο Ιωαννιτών, δυναμικότητας 50 νηπίων, στο οικόπεδο των «πρώην στρατιωτικών αρτοποιείων Ιωαννίνων».Η Οικονομική επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης για το έργο που αφορά την ανέγερση κτιρίου επιφάνειας 654,84 μ2, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου επιφάνειας 367,14 μ2, καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την πλήρη λειτουργία του νηπιαγωγείου, συνολικού προϋπολογισμού 1,95 εκ. ευρώ Το συγκεκριμένο έργο είχε ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» και στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας». Είχε προηγηθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης του οικοπέδου στο Δήμο Ιωαννιτών από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) καθώς και η μελέτη της κατασκευής ενός πρότυπου νηπιαγωγείου που θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.