Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (05-11-2019)