Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση για Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Πολιτικών και Διαδικασιών για Συμμόρφωση στις Προβλέψεις του GDPR του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.