Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟΝ 4ο ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ