Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΝΟΝΤΟΣ για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δ.Ε.ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ”