Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Δ.Ε. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΗΣΟΥ & Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ»