Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ –ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ»