Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για «Δαπάνες εξωτερικού συνεργάτη – Εκπόνηση του στρατ. σχεδ. εργασ. ένταξης των προσφ. & μεταν.ν σε τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια υλοπ. του προγρ. EPIC», έτους 2022