Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «Κοπή αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους στις άκρες των δρόμων κ.λπ. Δ.Ε. Ιωαννίνων & Δ.Ε. Νήσου»