Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘ. ΑΔΕΣΠ. ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”