Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠ. ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»