Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια ανταλλακτικών και διαφ. εξαρτημάτων για τη συντήρ. και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών, UPS και τηλεφ.κέντρο»