Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Έρευνα πεδίου για το έργο Ευρωπαική Πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης- Eluropean platform for integrating cities»