Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια ανταλλακτικών και διαφόρων εξαρτημάτων για τη συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών, UPS και τηλεφωνικό υλικό