Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 10ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ