Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την «Ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών