Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2 περ. α. του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της επιστημονικής υπηρεσίας: «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών»»