Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»