Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ”