Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για “ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΠΡΕΜΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΛΑΤΑΝΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ”