Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.για”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠ. ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”