Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ. για «ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦ. ΚΟΜΗΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛ. ΣΤΗ Δ.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,ΣΤΗ ΔΕ ΝΗΣΟΥ & ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΗΣ »