Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ>”