Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΡΕΟ (A/C) ΟΧΗΜΑΤΩΝ”