Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 28-11-2021 έως και 7-12-2021