Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΣΩΣΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 3 ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 37, ΟΠΩΣ ΕΚ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ 23/6/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 3/7/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2023

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ

 

ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ( ο οποίος δεν περιλαμβάνει ειδικές περιπτώσεις απόδειξης κριτηρίων – ιδιοτήτων, για τις οποίες μπορεί να απαιτούνται άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανακοίνωση ή το παράρτημα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν πλήρως και με προσοχή την ανακοίνωση και το παράρτημά της, προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς και με ακρίβεια για το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη των προσόντων που επικαλούνται)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Σε περιπτώσεις επικαλούμενης αναπηρίας παρατίθενται  ενδεικτικά σχέδια υπεύθυνων δηλώσεων που θα πρέπει να κατατεθούν  ( σε κάθε περίπτωση όμως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανατρέξουν στο παράρτημα ανακοινώσεων και στις σελίδες 26 έως 31 για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (αναπηρία) κώλυμα ατόμων που αντλούν προστασία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (αναπηρία) λοιπών ατόμων που αντλούν προστασία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (αναπηρία) συμπλ. από τον υποψήφιο