Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ