Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προσφυγή για την απόφαση του ΦΟΔΣΑ

Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας καταθέτει ο Δήμος Ιωαννιτών για την ακύρωση της απόφασης του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου με θέμα «ψήφιση τιμολογιακής πολιτικής έτους 2020».

Στην προσφυγή αναλύονται λεπτομερώς τα επιχειρήματα του Δήμου Ιωαννιτών ενώ γίνεται αναλυτική αναφορά στο γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν οι αρχές της ανταποδοτικότητας και της αναλογικότητας, όπως και η αρχή ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Από τη νομοθεσία είναι ξεκάθαρο ότι κάθε δήμος θα πρέπει να συνεισφέρει ανάλογα με τα  «έσοδα» (π.χ. την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση, κλπ) και τα «έξοδα» (π.χ. ποσότητες των απορριμμάτων που παράγει) και να μην επωμίζεται αναλογικά τα βάρη και τις υποχρεώσεις άλλων Δήμων.

Η Δημοτική Αρχή είχε κάνει γνωστή την απόφαση της, καθώς εκτιμά ότι η τιμολογιακή πολιτική του ΦΟΔΣΑ με τον επιμερισμό των τελών πλήττει τα συμφέροντα των κατοίκων του Δήμου Ιωαννιτών, οι οποίοι κινδυνεύουν την επόμενη χρονιά να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο χαράτσι προς όφελος κατοίκων άλλων δήμων της Ηπείρου.

Απάντηση στην παράταξη «Ιωάννινα 2023»

Με αφορμή ανακοίνωση της παράταξης «Ιωάννινα 2023» η Δημοτική Αρχή επαναλαμβάνει πως  η απόφαση του ΦΟΔΣΑ για επιμερισμό των τελών σε όλους τους Δήμους της Ηπείρου πλήττει τα συμφέροντα των Γιαννιωτών καθώς καλούνται να καταβάλλουν βαρύτατο χαράτσι.

Είχε κάνει σαφές ότι θα προσβάλλει την συγκεκριμένη απόφαση με προσφυγή στην Αποκεντρωμένη και σχετική εισήγηση έγινε στην Οικονομική Επιτροπή όπου ελήφθη και η απόφαση.

Τα ερωτήματα που διατύπωσε η παράταξη της κ. Καλογιάννη στην Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια δημοσιοποίησε οφείλει να τα απευθύνει στον Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων. Η Διοίκηση του ΦΟΔΣΑ ήταν αυτή που συνέταξε και υπερψήφισε την εισήγηση.

Τόσο η παράταξη της κ. Καλογιάννη όσο και οι υπόλοιπες που μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα υπερασπιστούν τα συμφέροντα των Γιαννιωτών ή όχι.

Οφείλουν να πουν ξεκάθαρα στους πολίτες αν θα πρέπει να πληρώνουν μόνο για τα δικά τους σκουπίδια ή για τα σκουπίδια ολόκληρης της Ηπείρου, όπως επίσης για σωρεία προσλήψεων και για έργα που η σκοπιμότητα τους και η αναγκαιότητά τους δεν έχει συζητηθεί σε κανένα δημοτικό συμβούλιο.

Πρέπει να ξεκαθαρίσουν αν είναι με τον Δήμο ή με τις αποφάσεις του Αναγκαστικού Συνδέσμου.

Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο..

Η Δημοτική Αρχή, σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να συνεχίσει την αντιπαράθεση μέσω ανακοινώσεων σε μία περίοδο όπου άλλα είναι τα μείζονα για τους πολίτες.

Προτεραιότητα για την ίδια είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των δημοτών.

Στον κατάλληλο χρόνο θα ειπωθούν όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο.